Vallen

Bent u wel eens gevallen? Of bent u bang om te vallen?

Bij oudere mensen zijn de gevolgen van vallen groter dan bij jonge mensen. Blauwe plekken, schaafwonden, gebroken botten; bij jonge mensen geneest dit sneller dan bij oudere mensen.

Vaak zijn oudere mensen zich er nog te weinig van bewust dat vallen een probleem is en dat vallen juist voorkomen kan worden. Gedachten als ‘ik ben te oud geworden’, ‘er is niets aan te doen’, ‘het komt door de medicijnen’ of zelfs ‘vallen overkomt mij niet’ zorgen er voor oudere mensen het risico van vallen niet inzien. En dat terwijl die risico’s helder benoemd kunnen worden. Denk maar aan persoonlijke zaken als balans, spierkracht en conditie, maar ook zaken in de omgeving als losliggende snoeren, losse kleedjes en rommelige stoeptegels.

Helaas is vallen niet altijd te voorkomen, maar we kunnen wel onveilige situaties van vallen in beeld brengen. Als we dat weten dan kunnen we de gevaren van vallen proberen uit de weg te gaan of te voorkomen.

Voor een valanalyse en valtraining kunt u terecht bij speciaal opgeleide zorgverleners zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar of een podotherapeut.