Project Samen gezond verder! (2019-2021)

Samen gezond Nijkerk

Het project Samen Gezond Verder is afgerond en de ervaringen zijn gebundeld in een verhalenbundel

De afgelopen jaren zijn we met elkaar bezig geweest met persoonsgerichte zorg in het project Samen Gezond! De omslag naar meer persoonsgericht werken is echter niet te regelen met een project van 1,5 jaar. Daarom zijn we blij dat we de gelegenheid krijgen met ondersteuning van Zelfzorg Ondersteund! om dit project een vervolg te geven. Dit doen we met het 3-jarig project Samen gezond verder!

Onze visie en ambitie met Samen gezond verder!
Persoonsgericht zorg is passende, waardevolle zorg.
We willen vanuit onze expertise de patiënt helpen zijn of haar doel te realiseren
door te bouwen aan wat werkt in het leven van de patiënt.
Zo veel mogelijk ligt daarbij de regie en verantwoordelijkheid bij de patiënt.

 

Om dat te bereiken willen we onder Samen Gezond verder! de volgende zaken oppakken:

A.  Blijvend leren en verdiepen van de competenties door verdiepende trainingen

Herken je iets van het volgende?
“Het is een uitdaging is om de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen van de patiënt bij de patiënt zelf te laten en de patiënt niet te pushen tot wat wij denken dat goed voor hem of haar is”.

“Het soms nog best een leerproces is hoe je er met de patiënt achter komt wat de werkelijke waarde van de patiënt is, waar hij werkelijk naar toe wil werken of mee geholpen wil worden”.

“Ik heb behoefte aan het leren van het stellen van de juiste vragen en het gebruiken van de juiste taal om de patiënt de ruimte te geven en tegelijkertijd het gesprek professioneel te leiden en structureren”.

We hebben een 3-daagse training gevonden die goed aansluit bij bovenstaande vragen:

Positieve gezondheidszorg – oplossingsgericht werken in de eerstelijn door Frederieke Bannink (psycholoog) en Pieter Jansen (huisarts)

Deze training wordt de komende drie jaar aangeboden aan alle zorgverleners van GC-Nijkerk en we vragen onze samenwerkingspartners zoals wijkverpleging, welzijn en gebiedsteams om mee te doen.

 

B. Blijvend reflecteren door feedback en (zelf)reflectie en reflectie met de patiënt.

(Zelf) Reflectie
Met het geleerde van de trainingen van Samen Gezond! en bovenstaande training zullen vooral ‘vlieguren’ gemaakt moeten worden om het daadwerkelijk te leren toepassen. We willen de komende 3 jaren zorgverleners stimuleren tot en ondersteunen bij zelfreflectie door het blijven faciliteren van intervisie en videofeedback en met elkaar meekijken.

Reflectie met de patiënt
Reflectie willen we ook bereiken door 3 jaar lang dialooggesprekken te faciliteren tussen patiënten en zorgverleners o.l.v. Zorgbelang Inclusief. Met deze dialogen vragen we naar de ervaringen, wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners. We organiseren 2 dialogen per jaar. Aan de dialoog nemen 4 zorgverleners en 8 patiënten deel. Per dialoog kunnen andere zorgverleners en andere patiënten deelnemen. Zo kunnen zorgverleners en patiënten uit verschillende patiëntengroepen aan de beurt komen. Verder zullen we patiënten vragen naar hun ervaringen door middel van patiëntenenquêtes.

 

C. Betrokkenheid van de patiënt vergroten (activatie) door inzet patiëntportaal.

Het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en regie bij de patiënt vereist  goede informatievoorziening. Het inzetten van digitale middelen en diensten (ehealth) zoals een portaal met mogelijkheden voor individuele zorgplannen waarbij nauw samengewerkt wordt met de zorgverlener kan hier goed bij helpen. We zullen hiervoor het patiëntenportaal van Vitalhealth,  Engage (voorheen Evita) implementeren en beschikbaar stellen. Voor de kwetsbare patiënten in onze programma’s maken gebruik van Engage (toesturen informatie en educatie, online vragenlijsten, reageren op vragen/ online ingevulde zelfmetingen van de patiënt). Om de adaptatie en acceptatie van het portaal te vergroten zoeken we een concrete oplossing waar zowel zorgverleners als patiënten terecht kunnen voor hulp en uitleg.

Daarbij willen we in 2021 ook de resultaten en leereffecten zichtbaar maken.

Met het project Samen gezond! beogen we samenwerking tussen een goed geïnformeerde en actief betrokken patiënt en een proactief coachende zorgverlener. We willen aansluiten bij de vraag en behoefte van de patiënt en die helpen verhelderen. Zorgverleners bieden we een trainingsprogramma ter ondersteuning om in de praktijk te leren op een andere manier het gesprek te voeren. Patiënten helpen we op weg met het maken van hun persoonlijke doelen en actieplan, samen met de zorgverlener in de spreekkamer of met elkaar bij de Gezondheidspunten. Een onderdeel dat we hierbij kunnen gebruiken is NCSI (Nijmegen Clinical Screening Instrument). De NCSI geeft inzicht in de klachten van de patiënt en de gevolgen van de chronische ziekte op het dagelijkse leven. De NCSI is een vragenlijst om de algehele gezondheidstoestand in kaart te brengen en om in gesprek met de patient de aandachtsgebieden te inventariseren voor de opstelling van een zo effectief mogelijk persoonlijk doelen en actieplan. Het project Samen Gezond! streeft ernaar om meer regie bij de patiënt te leggen. We vragen bij dit project zelf ook actief de input van de patiënt; hoe zien zij dit? In de volgende prezi (klik hier) is een overzicht te zien van wat we willen, doen en leren.

Er is een infographic gemaakt van de resultaten, klik hier om deze te openen.

logo samen gezond