PGD project

Er is behoefte aan een Persoonlijk Gezondheid Dossier, in te zetten in onze samenwerking met zowel patiënt als onderling tussen zorgverleners. De ontwikkelingen gaan snel. Vanuit het samenwerkingsverband GC-Nijkerk doen wij een inventarisatie naar behoeften en criteria vanuit zorgverleners en patiënten naar mogelijke partijen die ons een goed werkend Persoonlijk Gezondheid Dossier kunnen leveren dat voldoet aan onze criteria. In 2018 willen we zo ver zijn dat we een definitieve keuze kunnen maken voor een passende oplossing en leverancier.