Onze aanpak

Stichting GC-Nijkerk is een eerstelijns multidisciplinair samenwerkingsverband waarin praktijken deelnemen om met elkaar goede zorg te bieden aan de inwoners van de gemeente Nijkerk. Per 1 januari 2022 maakt de Stichting deel uit van Huisartsen Eemland (HE), een regio organisatie voor de regio Amersfoort – Barneveld.
Onze missie is als multidisciplinair samenwerkingsverband de faciliterende schil te zijn om de inwoner en zorgverlener heen, om richting te geven aan gezondheid & welzijn en ziekte & zorg in een veranderende wereld. Bij GC-Nijkerk staat de wens van de patiënt altijd centraal.
bestuursmodel

BESTURINGSMODEL

Als Stichting hebben we een besturingsmodel van een bestuur bestaande uit 5 bestuursleden:
Lotte Kleijer (voorzitter), Marco Kamphorst (penningmeester), Monique van Rooijen (secretaris) en Jan van der Krift.
Daarnaast 1 manager bedrijfsvoering, te weten Fieke Lavèn-Slob, met portefeuille financieel, facilitair, personeel, (externe) communicatie, samenwerking en kwaliteit.

Formele besluitvorming ligt bij het bestuur, echter het is noodzakelijk betrokkenheid en draagvlak te hebben bij de deelnemers voor besluiten. Daarom is de raad van aangeslotenen in de statuten opgenomen als belangrijk onderdeel van de Stichting. De bedoeling van de raad van aangeslotenen is er voor te zorgen dat het beleid gedragen wordt en uitvoerbaar is door de deelnemers. De raad behartigt de belangen van de aangeslotenen.

bestuur

AANGESLOTENEN

Aangeslotenen zijn eerstelijns praktijkhouders ten behoeve van wie de Stichting haar doelstelling uitvoert, bestaande uit huisartsen die zijn verenigd in de hagro, uit de apothekers, uit fysiotherapeuten die zijn verenigd in de fygro, uit psychologen die zijn verenigd in de psygro en uit de overige disciplines.

NETWERKGROEPEN

Voor de patiëntengroepen chronische zorg, ouderen, ggz en jeugd zijn er netwerkgroep blijvend actief.
Ook is er een netwerkgroep voor kwaliteit.

De bedoeling van een werkgroep is het bevorderen van passende zorg rond een patiëntengroep in samenwerking met elkaar (volgens onze visie/beleidsplan).
De werkgroep bestaat uit minimaal 1 vertegenwoordiger van alle deelnemende praktijken binnen de gezondheidscentra die zich met de patiëntengroep bezighouden. Als extra kunnen er vertegenwoordigers van niet-deelnemers aangesloten zijn, zoals mensen van Sigma, NSG, gebiedsteam en/of wijkverpleging.

Werkgroepleden vertegenwoordigen hun directe collega’s: ieder heeft de verantwoordelijkheid om input te vragen van en zaken terug te koppelen naar collega’s (daarmee borgen we de verbinding met de werkvloer).
Een werkgroep heeft vaste aandachtspunten die elk jaar terugkomen en kan projecten initiëren. Wanneer er meerdere projecten samenhangen noemen we dat een programma.

Een werkgroep komt minimaal 2x per jaar bij elkaar om:
onderling verbinding te zoeken, elkaar te inspireren, informatie uit te wisselen programma’s/projecten te bespreken die gewenst zijn of lopen een thema te bespreken. Elke werkgroep heeft een voorzitter en/of een stuurgroep die plannen en begroting bewaakt en vergaderingen voorbereid.
Wil je meer informatie over een netwerkgroep of daarbij aansluiten, vul dan het contactformulier op de website in.